3. travnja 2017.

U ponedjeljak, 3. travnja 2017. godine u Dubrovniku, održana je radionica o utjecaju klimatskih promjena i o mjerama prilagodbe klimatskim promjenama, a program radionice uključio je predavanja, raspravu i rad na temu utjecaja, ranjivosti i moguće prilagodbe klimatskim promjenama kako općenito za područje Republike Hrvatske, tako i ciljano kroz nekoliko sektora ključnih za geografsko područje održavanja radionice. Kako klimatske promjene nisu potpuno nova tema u hrvatskom društvu, na radionici su predstavljene na način da se prikaže veza s utjecajem, ranjivosti i mogućim mjerama prilagodbe klimatskim promjenama.

Iako promjena klime predstavlja globalni problem, posljedice klimatskih promjena različito će se očitovati na lokalnoj i regionalnoj razini te na pojedine gospodarske sektore, ljudske i prirodne sustave, zbog čega je važno aktivno uključivanje dionika na razini gradova, općina i regija. Stoga je ova radionica bila namijenjena službenicima na regionalnoj i lokalnoj razini te ostaloj zainteresiranoj javnosti uključujući privatni sektor, akademsku zajednicu i predstavnike nevladinih udruga.

Kroz predavanja i primjere o nekoliko sektora ključnih za geografsko područje održavanja radionice prikazan je utjecaj, ranjivost i moguće mjere prilagodbe klimatskim promjenama u okviru lokalnih uvjeta. a pored samog osvješćivanja javnosti i struke, poticanjem rasprave i promišljanja o temi prilagodbe društva u cjelini i specifičnostima procesa prilagodbe u lokalnim uvjetima nastojao se dobiti uvid lokalne zajednice i stručnjaka te potaknuti njihovo uključivanje u proces oblikovanja politike i mjera prilagodbe klimatskim promjenama.

Radionica je organizirana u suradnji i uz podršku Grada Dubrovnika te je na početku radionice sudionike i predavače u ime Grada Dubrovnika pozdravila gđa Jelena Lončarić, pročelnica Upravnog odjela za urbanizam, prostorno planiranje i zaštitu okoliša, te je zaželjela svim sudionicima i predavačima ugodan boravak u Dubrovniku, kao i uspješan rad u kojem je i sama u nastavku radionice aktivno sudjelovala.

Program radionice

2017-05-23T10:14:01+00:00