Vijesti

/Vijesti
7 11, 2017

Zagreb, na završnoj konferencija projekta Strategija prilagodbe klimatskim promjenama predstavljen je Nacrt Strategije i Akcijskog plana i provedena diskusija sa sudionicima konferencije

2017-11-08T16:11:44+00:00

U utorak, 7. studenoga 2017. godine, u Kući Europe u Zagrebu, nakon godinu i pol dana provedbe projekta „Jačanje kapaciteta Ministarstva zaštite okoliša i energetike za prilagodbu klimatskim promjenama te priprema Nacrta Strategije prilagodbe klimatskim promjenama“, održana je završna konferencija projekta...

Zagreb, na završnoj konferencija projekta Strategija prilagodbe klimatskim promjenama predstavljen je Nacrt Strategije i Akcijskog plana i provedena diskusija sa sudionicima konferencije 2017-11-08T16:11:44+00:00
9 10, 2017

Strategija prilagodbe klimatskim promjenama i Akcijski plan prilagodbe klimatskim promjenama

2017-10-12T22:19:21+00:00

Donošenje Strategije prilagodbe klimatskim promjenama s akcijskim planom propisano je Zakonom o zaštiti zraka...

Strategija prilagodbe klimatskim promjenama i Akcijski plan prilagodbe klimatskim promjenama 2017-10-12T22:19:21+00:00
6 04, 2017

Zagreb, Stara gradska vijećnica, Sv. Ćirila i Metoda 5 – za službenike na nacionalnoj i lokalnoj razini te za zainteresiranu javnost održana je radionica o utjecaju klimatskih promjena i o mjerama prilagodbe klimatskim promjenama

2017-05-23T11:50:35+00:00

6. travnja 2017. U četvrtak, 6. travnja 2017. godine u Zagrebu, održana je radionica o utjecaju klimatskih promjena i o mjerama prilagodbe klimatskim promjenama, a program radionice uključio je predavanja, raspravu i rad na temu utjecaja, ranjivosti i moguće prilagodbe [...]

Zagreb, Stara gradska vijećnica, Sv. Ćirila i Metoda 5 – za službenike na nacionalnoj i lokalnoj razini te za zainteresiranu javnost održana je radionica o utjecaju klimatskih promjena i o mjerama prilagodbe klimatskim promjenama 2017-05-23T11:50:35+00:00
3 04, 2017

Dubrovnik, Velika vijećnica Grada Dubrovnika, Pred Dvorom 1 – za službenike na nacionalnoj i lokalnoj razini te za zainteresiranu javnost održana je radionica o utjecaju klimatskih promjena i o mjerama prilagodbe klimatskim promjenama

2017-05-23T10:14:01+00:00

3. travnja 2017. U ponedjeljak, 3. travnja 2017. godine u Dubrovniku, održana je radionica o utjecaju klimatskih promjena i o mjerama prilagodbe klimatskim promjenama, a program radionice uključio je predavanja, raspravu i rad na temu utjecaja, ranjivosti i moguće prilagodbe [...]

Dubrovnik, Velika vijećnica Grada Dubrovnika, Pred Dvorom 1 – za službenike na nacionalnoj i lokalnoj razini te za zainteresiranu javnost održana je radionica o utjecaju klimatskih promjena i o mjerama prilagodbe klimatskim promjenama 2017-05-23T10:14:01+00:00
21 03, 2017

Varaždin, velika Skupštinska dvorana Županijske palače, Franjevački trg 7 – za službenike na nacionalnoj i lokalnoj razini te za zainteresiranu javnost održana je radionica o utjecaju klimatskih promjena i o mjerama prilagodbe klimatskim promjenama

2017-05-22T06:19:20+00:00

21. ožujka 2017. U utorak, 21. ožujka 2017. godine u Varaždinu, održana je radionica o utjecaju klimatskih promjena i o mjerama prilagodbe klimatskim promjenama, a program radionice uključio je predavanja, raspravu i rad na temu utjecaja, ranjivosti i moguće prilagodbe [...]

Varaždin, velika Skupštinska dvorana Županijske palače, Franjevački trg 7 – za službenike na nacionalnoj i lokalnoj razini te za zainteresiranu javnost održana je radionica o utjecaju klimatskih promjena i o mjerama prilagodbe klimatskim promjenama 2017-05-22T06:19:20+00:00