Komentari

/Komentari
Komentari 2017-07-18T09:31:40+00:00

Kroz projekt „Jačanje kapaciteta Ministarstva zaštite okoliša i energetike za prilagodbu klimatskim promjenama te priprema Nacrta Strategije prilagodbe klimatskim promjenama” (Projekt), financiran sredstvima iz Prijelaznog instrumenta tehničke pomoći Europske unije za Hrvatsku, izrađena je radna verzija Strategije prilagodbe klimatskim promjenama (Zelena knjiga) koja uključuje rezultate klimatskog modeliranja, analizu utjecaja klimatskih promjena i ranjivosti pojedinih sektora te prijedlog mjera i aktivnosti prilagodbe klimatskim promjenama.

S obzirom na važnost teme, a u cilju što boljeg usuglašavanja teksta same strategije i predloženih mjera prilagodbe klimatskim promjenama, pozivamo sve dionike i zainteresiranu javnost da se uključe u javno raspravu i upute svoje komentare na Zelenu knjigu putem mrežne stranice Projekta.

Komentari na mrežnoj stranici prilagodba-klimi.hr/komentari primali su se do 17. srpnja 2017. godine do 17 sati. Svi pristigli komentari razmotrit će se u svrhu izrade što kvalitetnijeg nacrta Strategije (Bijele knjige). Zahvaljujemo svima na doprinosu datom kroz komentare.

Bijela knjiga će planirano biti u rujnu o.g. objavljena na službenom portalu e-Savjetovanje kao dio procesa usuglašavanja i usvajanja ovog strateškog dokumenta.