Utjecaji klimatskih promjena na različita područja u RH

Vodni resursi

Fotografija: Antun Cerovečki

Poljoprivreda

Fotografija: Boris Krstinić

Šumarstvo

Fotografija: Antun Cerovečki

Ribarstvo i akvakultura

Fotografija: Stipe Surać

Bioraznolikost

Fotografija: Ruud Morijn/Shutterstock.com

Energetika

Fotografija: pedrosala/Shutterstock.com

Turizam

Fotografija: Stipe Surać

Zdravlje / Zdravstvo

Fotografija: Ilike/Shutterstock.com

Prostorno planiranje i uređenje

Fotografija: Boris Krstinić

Upravljanje rizicima od katastrofa

Fotografija: Antun Cerovečki

Za potrebe izrade nacionalne Strategije prilagodbe analizirani su sektori i međusektorska područja koji su relevantni za prilagodbu zbog njihove socio-ekonomske važnosti za Republiku Hrvatsku i/ili su od važnosti za prirodu i okoliš. U tu je svrhu odabrano osam ključnih sektora (vodni resursi, poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i akvakultura, bioraznolikost, energetika, turizam i zdravlje / zdravstvo) i dva međusektorska tematska područja (prostorno planiranje i uređenje, te upravljanje rizicima od katastrofa).

Više možete pročitati u dokumentu Izvještaj o procijenjenim utjecajima i ranjivosti na klimatske promjene po pojedinim sektorima.