CroClimGoGreen – Klimatske promjene i varijabilnost u Hrvatskoj – od globalnih utjecaja do lokalnih zelenih rješenja

Glavni cilj ovog projekta je istraživanje urbanog toplinskog otoka grada Zagreba na temelju izmjerenih podataka te pomoću numeričkih simulacija u uvjetima sadašnje i buduće klime. Projektom će se obuhvatiti i drugi gradovi u Hrvatskoj, a oni će biti odabrani na temelju iskustva i rezultata prve faze projekta (modeliranja za Zagreb), te na temelju dostupnosti podataka koji su potrebni za definiranje digitalne domene gradova i određivanje parametara modela vodeći računa da se obuhvate različita lokalna obilježja (geografski položaj, lokalni klimatski uvjeti, kompleksnost topografije, veličina grada, blizina Jadranskog mora itd.). Posebno će se ispitati mogućnost primjene zelene i plave infrastrukture te procijeniti njihova učinkovitost s obzirom na pasivno hlađenje.

Partner iz Hrvatske:

Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno-matematički fakultet, Geofizički odsjek

Izvor financiranja: Hrvatska zaklada za znanost te sufinanciranje od Geofizičkog zavoda u iznosu od 15 %
Trajanje projekta: veljača 2018. – veljača 2023.
Mrežna stranica: https://www.pmf.unizg.hr/geof/znanost/klimatologija/ccgg/o_projektu

Kontakt:

e-pošta: ihercegb@gfz.hr
tel: +385 1 460 5932

Podijeli: