Gibanje čestica mikroplastike

pexels.com

U sklopu projekta KLIMOD – Računalni model strujanja, poplavljivanja i širenja onečišćenja u rijekama i obalnim morskim područjima, objavljen je rad “Gibanje čestica mikroplastike u nehomogenom i laminarnom polju brzine“.

Odbačena ili loše pohranjena plastika u biosferi se putem oborina pronosi te najčešće završava u morima i oceanima. Ona se razgrađuje u sve manje djeliće – mikroplastiku. Plastika ima vrlo negativan utjecaj na okoliš te biljni i životinjski svijet. Mikroplastika predstavlja posebnu opasnost, pogotovo ako završi u vodoopskrbnom sustavu zbog poteškoća u njenom filtriranju i uklanjanju. Osim što je proces uklanjanja mikroplastike iz voda tehnički zahtjevan i skup proces, mikroplastiku jednom kada je ispuštena u jezera i mora teško je pratiti.

U objavljenom radu napravljen je prikaz odabrane teorijske osnove za modeliranje gibanja čestica mikroplastike te relativno jednostavni numerički algoritam razvijen u svrhe modeliranja pronosa čestica mikroplastike u nehomogenom polju brzine tekućine u ravninskom i laminarnom toku.

O projektu:

Razvoj računalnog modela za učinkovito superračunalno modeliranje strujanja i širenja onečišćenja u otvorenim vodotocima i obalnom morskom području, s prihvatom riječnih utoka, bujičnih utoka te industrijskih, kanalizacijskih i drugih ispusta u obalno morsko područje, uz istodobni razvoj predikcijskog modela mikrobiološkog onečišćenja baziranog na modelima umjetne inteligencije te integraciju modela širenja onečišćenja mikroplastikom.

korisnik: Tehnički fakultet Sveučilišta u Rijeci


Izvor teksta: https://www.voda.hr/sites/default/files/pdf_clanka/hrvatske_vode_117_-_travas_web.pdf

Poveznica na stranicu projekta:https://klimod.uniri.hr/o-projektu/

Izvor naslovne slike: pexels.com

Podijeli: