Što je prilagodba klimatskim promjenama?

Prilagodba klimatskim promjenama podrazumijeva poduzimanje određenog skupa aktivnosti s ciljem smanjenja ranjivosti prirodnih i društvenih sustava na klimatske promjene, povećanja njihove sposobnosti oporavka nakon učinaka klimatskih promjena, ali i iskorištavanja potencijalnih pozitivnih učinaka koji također mogu biti posljedica klimatskih promjena.

Primjeri mjera prilagodbe su učinkovitije korištenje vodnih resursa; prilagođavanje građevinskih propisa budućim klimatskim uvjetima i ekstremnim vremenskim prilikama; izgradnja obrane od poplava; razvijanje i/ili odabir usjeva otpornih na sušu; prilagođavanje šumarskih praksi manje osjetljivih na oluje i požare; te oslobađanje kopnenih koridora kako bi se smanjio pritisak na vrste i olakšala njihova migracija.

U procesu izrade nacionalne Strategije prilagodbe klimatskim promjenama u Republici Hrvatskoj, koja je usvojena 7. travnja 2020. godine, analizirani su ranjivi sektori i međusektorska područja. O kojim je sektorima i međusektorskim područjima riječ, koji su predviđeni negativni utjecaji klimatskih promjena i koji su mogući odgovori na smanjenje visoke ranjivosti možete pronaći na poveznici.

Autor fotografije: Boris Krstinić