Strategija primjene prirodnih rješenja u prilagodbi na klimatske promjene Grad Zadar

Grad Zadar je kroz uključenje u projekt Europske Unije pod nazivom Grow Green izradio navedenu Strategiju primjene prirodnih rješenja (Nature based Soulutions) kako bi se osigurala učinkovita i dugoročna rješenja društvenih izazova, kao što su klimatske promjene, sigurnost vode, sigurnost hrane, ljudsko zdravlje i ostale sektore. U Strategiji su opisani utjecaji klimatskih promjena na pojedine sektore i dani su prijedlozi projekata baziranih na prirodnim rješenjima. Neki od prijedloga za prilagodbu klimatskim promjenama su: zeleni krovovi, kišni vrtovi, izgradnja i jačanje pješčanih dina, upojni bunari i sl.

Više informacija: Strategija primjene prirodnih rješenja u prilagodbi na klimatske promjene Grad Zadar

Podijeli: