Europska unija

Na razini Europske unije ne postoje posebni propisi (direktive, uredbe) vezane za prilagodbu klimatskim promjenama, nego samo smjernice i strategija. Strategija Europske unije za prilagodbu klimatskim promjenama sastoji se od paketa dokumenata koji opisuju kako je prilagodbu klimatskim promjenama potrebno uključiti u različite sektore.

Strategija ima tri opća cilja:

  • povećanja otpornosti zemalja, regija i gradova u Europskoj uniji
  • osiguravanja bolje dostupnosti informacija na temelju kojih se donose odluke o prilagodbi
  • povećanja otpornosti ključnih osjetljivih sektora i politika.

O tome što države članice Europske unije rade po pitanju prilagodbe klimatskim promjenama možete pronaći na mrežnoj stranici Climate-ADAPT.

Novosti na području klimatske politike Europske unije možete pratiti na mrežnoj stranici Glavne uprave Europske komisije za klimatsku politiku.

Sporazum gradonačelnika za klimu i energiju

Europski sporazum gradonačelnika za klimu i energiju pokrenut je 2008. godine u Europi s namjerom okupljanja lokalnih tijela vlasti koja su se dobrovoljno posvetila ostvarivanju klimatskih i energetskih ciljeva Europske unije. Danas okuplja više od 7 tisuća tijela lokalne i regionalne vlasti u 57 zemalja, koristeći prednosti pokreta koji ujedinjuje brojne dionike širom svijeta te metodološku i tehničku potporu koju pružaju nadležni uredi.

Sporazum gradonačelnika za klimu i energiju otvoren je za sva tijela lokalne vlasti koja demokratski formiraju izabrani predstavnici, bez obzira na njihovu veličinu i fazu provedbe energetskih i klimatskih politika.

Obveze potpisnika Sporazuma povezane su s okvirom za klimatsku i energetsku politiku EU-a: klimatsko-energetski paket EU-a za 2020. namijenjen je potpisnicima koji su se pridružili između 2008. i 2015., a okvir klimatske i energetske politike za 2030. i Strategija prilagodbe klimatskim promjenama potpisnicima koji su se pridružili nakon 2015. godine.

Potpisnici Sporazuma obvezuju se da će usvojiti integrirani pristup ublažavanju i prilagodbi klimatskim promjenama. Od njih se zahtijeva da, u roku od dvije godine od pridruživanja, izrade Akcijski plan energetski i klimatski održivog razvitka, čiji su ciljevi smanjenje emisije CO2 za najmanje 40 % do 2030. i povećanje otpornosti prema klimatskim promjenama.

Više informacija možete pronaći na mrežnoj stranici Sporazum gradonačelnika za klimu i energiju.

Copernicus

Copernicus je program Unije za promatranje i praćenje Zemlje uspostavljen 2014. godine kao nasljednik prethodnog svemirskog programa Globalnog praćenja okoliša i sigurnosti (GMES). Program ima tri ključne komponente: svemirsku infrastrukturu (uključujući satelite i zemaljsku opremu za primanje i obradu podataka), usluge za generiranje tematskih podatkovnih i informacijskih proizvoda i njihovu distribuciju te koordinirani pristup in situ podacima.

Većina je operativnih, koordinacijskih i provedbenih zadataka te zadataka projektnog upravljanja za svemirsku komponentu delegirana Europskoj svemirskoj agenciji (ESA) i djelomično Europskoj organizaciji za iskorištavanje meteoroloških satelita (EUMETSAT), dok se komponenta usluga oslanja na potporu Glavne uprave JRC6 i različitih operatera usluga s kojima su sklopljeni sporazumi o delegiranju. Među njima su Europska agencija za okoliš (EEA), Europski centar za srednjoročne vremenske prognoze (ECMWF), Mercator Océan, Agencija za europsku graničnu i obalnu stražu (FRONTEX), Europska agencija za pomorsku sigurnost (EMSA) i Satelitski centar EU-a (SATCEN).

Program nudi šest osnovnih usluga: praćenje stanja kopna (CLMS), upravljanje izvanrednim situacijama (EMS), praćenje stanja atmosfere (CAMS), praćenja morskog okoliša (CMEMS), praćenje klimatskih promjena (C3S) i sigurnosti.

U okviru usluge praćenja stanja kopna programa Copernicus pružaju se geografske informacije o prekrivenosti tla i povezanim varijablama, primjerice o stanju vegetacije i ciklusu vode. Njihova je primjena moguća u nizu različitih područja poput prostornog planiranja, gospodarenja šumama, gospodarenja vodama, poljoprivrede i sigurnosti hrane.

U okviru usluge programa Copernicus za upravljanje izvanrednim situacijama (CEMS) pružaju se informacije za odziv u kriznim situacijama povezane s različitim vrstama katastrofa. U okviru usluge izrade karata pružaju se referentne karte i karte s opsegom i rangiranjem štete.

U okviru usluge praćenja stanja atmosfere programa Copernicus (CAMS) pružaju se informacije o sastavu atmosfere, kao što je analiza u stvarnom vremenu i prognoza na dnevnoj bazi ili češće.

U okviru usluge praćenja morskog okoliša programa Copernicus (CMEMS) pružaju se informacije o stanju i dinamici fizičkih oceanskih i morskih ekosustava za globalna oceanska i europska regionalna morska područja. Ti se proizvodi primjenjuju u četirima glavnim vrstama aktivnosti: prognoziranju klime, godišnjih doba i vremena; morskom i priobalnom okolišu; pomorskoj sigurnosti i morskim resursima.

U okviru usluge praćenja klimatskih promjena programa Copernicus (C3S) pružaju se informacije kao što su površinska temperature zraka, stanje morskog leda, prognoza godišnjih doba itd.

Više informacija možete pronaći na mrežnoj stranici Copernicus.