Tko smo?

Putem mrežne stranice prilagodba-klimi.hr stvoreno je središnje mjesto za informiranje i edukaciju o prilagodbi klimatskim promjenama u Republici Hrvatskoj. Vođenje stranice se provodi u sklopu rada Službe za opću politiku zaštite klime pri Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja.

Na stranici možete pronaći informacije o tome:

  • što su klima i klimatske promjene
  • što predviđaju scenariji buduće klime i zašto ih koristimo
  • koji su primijećeni i očekivani utjecaji klimatskih promjena
  • koji su ranjivi sektori i međusektorske teme u Hrvatskoj prepoznati u nacionalnoj strategiji prilagodbe
  • koji su primjeri dobre prakse i projekti koji testiraju raznolike mogućnosti prilagodbe.

Osim toga, ažurno objavljujemo najnovije vijesti na području klimatskih promjena i prilagodbe iz Europe i svijeta. Kontinuirano surađujemo sa stručnjacima koji s nama dijele svoje znanje, a mi vam to znanje prenosimo u obliku stručnih tekstova, intervjua, video-prezentacija i dr.

Cilj nam je:

  • informirati javnost o klimatskoj politici Republike Hrvatske
  • informirati javnost o obvezama Republike Hrvatske kao države članice EU-a i stranke Okvirne konvencije Ujedinjenih naroda o promjeni klime
  • povećati svijest javnosti o ozbiljnosti klimatskih promjena
  • objasniti kompleksne međuodnose i kako na kraju sve ima utjecaj na zdravlje i dobrobit čovjeka
  • te potaknuti sve dionika na uključivanje u planiranje prilagodbe na lokalnoj razini.

Strateškim planiranjem na nacionalnoj razini dane su važne informacije o očekivanim utjecajima klimatskih promjena na Hrvatsku, ranjivim sektorima i općim smjernice za prilagodbu, a odluka o tome kako ćemo se prilagoditi ovisi o razini informiranosti, spremnosti na promjene i uključenosti svih dionika u planiranje i provođenje prilagodbe na lokalnoj razini.