Središnje mjesto za informiranje i edukaciju
o prilagodbi klimatskim promjenama u Republici Hrvatskoj.

Što je prilagodba klimatskim promjenama?

Prilagodba znači predviđanje negativnih učinaka klimatskih promjena i poduzimanje odgovarajućih mjera za sprječavanje ili smanjivanje štete koju mogu prouzročiti te iskorištavanje prednosti.

Zašto bismo trebali djelovati?

Dobro planirana i rana primjena mjera prilagodbe može sačuvati živote i spriječiti materijalne štete. Zbog kompleksnosti klimatskih utjecaja, prilagodbu je potrebno strateški planirati na svim razinama upravljanja: lokalnoj, regionalnoj, nacionalnoj, EU i međunarodnoj razini.

Novosti i objave