Karta Hrvatske

Grad Zadar donio nove mjere prilagodbe klimatskim promjenama za razdoblje 2020. – 2024. godine

Grad Zadar je 28. listopada 2020. godine na sjednici Gradskog Vijeća donio Program zaštite zraka, ozonskog sloja, ublažavanja klimatskih promjena i prilagodbe klimatskim promjenama za područje...

Pročitajte više