Program zaštite zraka, ozonskog sloja, ublažavanja klimatskih promjena i prilagodbe klimatskim promjenama za područje Grada Dubrovnika 2016.-2020.

Program je izrađen kao zakonska obaveza prema Zakonu o zaštiti zraka čl. 12 stavak 1. Svrha Plana je definiranje i razrada ciljeva i mjera po sektorima s određenim prioritetima, rokovima i nositeljima provedbe mjera, s glavnim ciljem zaštite i trajnog poboljšanja kvalitete zraka na području Grada Dubrovnika, zaštite ozonskog sloja te ublažavanja klimatskih promjena. U Programu je navedeno 14 mjera prilagodbe klimatskim promjenama. Grad Dubrovnik je dužan izraditi izvješće o provedbi Programa za razdoblje od četiri godine.

Više informacija: Program

Podijeli: