Strategija prilagodbe klimatskim promjenama Grada Poreča

Grad Poreč postao je potpisnikom Novog integriranog Sporazuma Gradonačelnika o klimi i energiji 2016. godine. U sklopu tog sporazuma izrađena je Strategija prilagodbe klimatskim promjenama i Grad Poreč se obvezao na provedbu programa i implementaciju konkretnih mjera ublažavanja i prilagođavanja klimatskim promjenama. Strategija sadrži pregled ranjivosti i rizika na klimatske promjene prema sektorima koji su od izričitog značaja za Grad Poreč. Pregled su Grad i gradsko poduzeće Parentium d.o.o. izradili kao jednu od aktivnosti, u sklopu provedbe EU projekta “Life SEC Adapt”. Prema rizicima konstruirane su i mjere prilagodbe klimatskim promjenama namijenjene za te sektore. Primjerice, jedna od navedenih mjera za sektor turizma je Izgradnja javne turističke infrastrukture prilagođene klimatskim promjenama te stvaranje preduvjeta za produljenje turističke sezone.

Više informacija: Strategija prilagodbe klimatskim promjenama Grada Poreča

Podijeli: