I-STORMS – Integrirana strategija upravljanja rizicima plavljenja mora u jadransko-jonskoj regiji

Cilj projekta je uspostava I-STORMS mreže sastavljene od nacionalnih partnera koji će sudjelovati u razvoju i primjeni I-STORMS alata, te razvoju i primjeni nacionalnih praksa, postupaka ranih upozorenja i civilne zaštite.

Partner iz Hrvatske: DHMZ

Izvor financiranja: Interreg V-B Jadransko-jonski program transnacionalne suradnje 2014. – 2020.
Trajanje projekta: siječanj 2018. – ožujak 2020.

Kontakt:

e-pošta: dijana.klaric@cirus.dhz.hr / lidija.fustar@cirus.dhz.hr

Podijeli: