Osiguranje kao mjera prilagodbe

Klimatske promjene se očituju kroz različite pokazatelje, a jedan od njih je povećana učestalost ekstremnih vremenskih događaja. Suočavanje s njihovim posljedicama često iziskuje pozamašne financijske izdatke kako bismo nadoknadili štete. U tom pogledu osiguranje može biti koristan alat za jačanje otpornosti klimatskim promjenama, jer se financijska šteta ne pretvara u dugoročnu ekonomsku štetu, te se rizik prebacuje s osiguranika na osiguratelja.

Povećanje učestalosti ekstremnih vremenskih događaja kao što su poplave, suše, toplotni udari i oluje uzrokuje povećanje rizika od štetnih posljedica za društvo, sve veće opterećenje oštećenika (vlasnici privatnih i poslovnih objekata, poljoprivrednici itd.), a u konačnici i javnih proračuna. Mehanizmi osiguranja mogu doprinijeti razvoju društva otpornog na utjecaje ekstremnih vremenskih događaja na nekoliko načina:

  1. Mehanizmi osiguranja mogu pružiti financijsku naknadu za velike gubitke u slučaju katastrofe kako bi se oštećenici mogli brže oporaviti. Što je oporavak brži i sveobuhvatniji vjerojatnije je da će dugoročni utjecaj katastrofe biti slabiji, a društvo otpornije na klimatske promjene.
  2. Osiguravajuća društva mogu imati značajnu ulogu u procjeni rizika i širenju informacija o njima.
  3. Osiguravajuća društva mogu stvoriti poticaje i zahtjeve za upravljanje rizicima putem visine premija osiguranja ili osigurane svote (primjerice: vlasnici kuća koji su utvrdili krovove kao zaštitu od oluje mogli bi plaćati nižu premiju; definiranje uvjeta police osiguranja gdje se osiguraniku koji ne poduzme nikakve mjere zaštite od rizika u slučaju štete isplaćuje niža ugovorena svota i sl.).

Više informacija o mogućnostima korištenja osiguranja kao mjere prilagodbe klimatskim promjenama možete pronaći u dokumentu Europske komisije pod nazivom Using insurance in adaptation to climate change.

Republika Austrija posjeduje jedinstvenu shemu osiguranja za poljoprivredni sektor. Analizu njihove ponude možete proučiti u dokumentu pod nazivom  Agricultural drought insurance: Austria as a case study.

Podijeli: