AdriaMORE – Praćenje i upravljanje rizikom od priobalnih vremenskih ekstrema i poplava kao podrška jadranskom sustavu zaštite i spašavanja

Cilj projekta je unaprijediti postojeći sustav promatranja i prognostički sustav za potporu zaštiti i spašavanju na Jadranu. Projekt će potaknuti razmjenu najboljih praksi institucionalnih vlasti i pružiti podršku pomorskoj plovidbi, kontroli zračnog prometa i upravljanju gradskim vodama. U DHMZ komponenti projekta planirana je nabava i uspostava vjetrenog presječnika (engl. windprofiler) na glavnoj meteorološkoj postaji Dubrovnik te osiguranje meteoroloških i hidroloških podataka za potrebe projekta. Rezultati projekta će biti dostupni svim građanima putem poboljšane platforme za podršku u odlučivanju.

Partneri iz Hrvatske:

Dubrovačko-neretvanska županija
DHMZ

Izvor financiranja: Program prekogranične suradnje Interreg Italija – Hrvatska 2014.- 2020.
Trajanje projekta: siječanj 2018. – rujan 2019.
Mrežna stranica: https://www.italy-croatia.eu/web/adriamore

Kontakt:

e-pošta: dhmz@cirus.dhz.hr / jelena.dadic@dnz.hr

Podijeli: