DriDanube – Rizici od suše u Dunavskoj regiji

Opći cilj projekta je unaprijediti mogućnosti pravovremenog odgovora na sušu u Dunavskoj regiji te poboljšati spremnost za upravljanje sušom uvođenjem novih alata za praćenje i procjenu rizika od suše.

Partneri iz Hrvatske:

  • Državni hidrometeorološki zavod (DHMZ)
  • Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, Uprava za vodno gospodarstvo

Izvor financiranja: Program transnacionalne suradnje Interreg V-B Dunav 2014.-2020.
Trajanje projekta: siječanj 2017. – lipanj 2019.
Mrežna stranica: http://www.interreg-danube.eu/approved-projects/dridanube

Kontakt:

Podijeli: