SUCCESS – Održivi koncept integracije distribuiranih spremnika energije

Cilj projekta je pouzdan i stabilan sustav opskrbe energijom, posebno električne energije, s povećanim udjelom iz obnovljivih izvora energije te napredne energetske mreže. U prvom dijelu projekta fokus je bio na provedbi detaljne analize regulatornih i tržišnih okvira u Europi i SAD-u s ciljem detektiranja najboljih praksi u razvoju distribucijskih sustava i tržišta. Drugi dio projekta je bio usmjeren na razvoj novih algoritama za vođenje i pogon distribucijskih sustava, pri čemu će tehnologije spremnika energije imati ključnu ulogu u pružanju usluga fleksibilnosti i operatoru sustava, ali krajnjem korisniku. U završnom, trećem dijelu provedeno je ispitivanje mogućnosti baterijskih sustava da pruže tražene usluge fleksibilnosti, definirane u drugom dijelu projekta. Spremnike energije smatra se ključnim tehnologijama u razvoju budućih niskougljičnih energetskih sustava. Sposobnost spremnika da pruže usluge fleksibilnosti i smanje nesigurnost koji obnovljivi izvori energije unose u pogon elektroenergetskog sustava, čini ih izuzetno atraktivnom tehnologijom u tranziciji prema održivom energetskom sustavu. Instaliranjem spremnika blizu mjesta potrošnje koncept distribucijskih mreža, koje su tradicionalno pasivne mreže, znatno se mijenja. Uz to, uloga spremnika u budućem elektroenergetskom sustavu trebala bi biti višestruka; od povečanih mogućnosti upravljanja mrežom, smanjenja troškova pogona, povećanja sigurnosti opskrbe krajnjih kupaca pa do stabiliziranja cijena električne energije. Ukupan iznos projekta je 955.300,00 HRK.

Izvor financiranja: Ministarstvo zaštite okoliša i energetike

Trajanje projekta: 1. travnja 2017. – 31. ožujka 2019. godine

Mrežna stranica: https://success.fer.hr/#

Kontakt:

Tomislav Capuder – tomislav.capuder@fer.hr

tel.: +385 1 6129 993

Podijeli: