Izravna oporaba komunalne otpadne vode za navodnjavanje membranskim tehnologijama

Cilj projekta je pokazati mogućnost oporabe otpadnih voda komunalnog porijekla za potrebe navodnjavanja primjenom MEOT-a, povećati poljoprivrednu proizvodnju, kroz povećanu dostupnost vode integriranim i održivim korištenjem vodnih resursa. Oporabom otpadnih voda postiže se efekt smanjenja intenzivnog crpljenja površinskih i podzemnih voda namijenjenih piću. Namjera je ispitati primjenu membranskih ekološki održivih tehnologija (MEOT) mikrofiltracije, ultrafiltracije, nanofiltracije i reverzne osmoze, te membranskog bioreaktora za oporabu (adekvatna obrada s ciljem ponovnog korištenja) komunalnih otpadnih voda i njihovu upotrebu u poljoprivredi. Tijekom projekta pratit će se značajan broj parametara uključujući patogene mikroorganizme, kemijska zagađivala (biorazgradljive organske tvari, makronutrijenti, mikronutrijenti, teški metali, anorganske soli, hormoni, itd.) i odabrane kategorije novih zagađivala određena Provedbenom odlukom komisije (EU) 2015/495. Ukupan iznos projekta je 1.492.908,72 HRK.

Izvor financiranja: Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja

Trajanje projekta: 1. travnja 2017. – 31. ožujka 2019. godine

Mrežna stranica: http://www.hrzz.hr/default.aspx?id=78&pid=4650&rok=2016-06

Kontakt:

Davor Dolar – dolar@fkit.hr

tel.: +385 1 4597 233

Podijeli: