TOLVIN – Procjena tolerantnosti hrvatske germplazme vinove loze na sušu

Cilj projekta je istražiti tolerantnost hrvatske autohtone germplazne vinove loze na sušu. Analizirat će se bioklimatski i proizvodni pokazatelji kod glavnih autohtonih sorata vinove loze i prirodnih populacija divlje loze u RH, te će se procijeniti njihov stupanj tolerantnosti na sušu na temelju fizioloških, morfoloških i genetskih podataka. U sklopu projekta će se izdvojiti sorte i genotipove vinove loze tolerantnije na sušu primjenom aktivnosti istraživanja i razvoja, te predložiti mjere prilagodbe na klimatske promjene za domaću vinogradarsko-vinarsku proizvodnju i očuvanje bioraznolikosti divlje loze.

Partneri iz Hrvatske:

  • Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet
  • Institut Ruđer Bošković
  • Institut za poljoprivredu i turizam

Izvor financiranja:

Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)

Mrežna stranica:

http://tolvin.krs.hr/

Trajanje projekta:

1. ožujka 2020. do 1. ožujka 2023.

Kontakt:

goran.zdunic@krs.hr

Podijeli: