PRESPIRE – Potencijal rizosfernog mikrobioma u prilagodbi poljoprivrede klimatskim promjenama

Cilj projekta je proučiti utjecaj ekstremnih oborina praćenih poplavama, koje se sve učestalije javljaju zbog klimatskih promjena, na interakciju između mikroorganizama u tlu i biljaka, prateći utjecaj poplava na funkcioniranje i strukturu rizosfernog mikrobioma, razinu stresa kod biljke te na promjene u sastavu tla. Proučavanje mikrobnih zajednica u tlu i biljke, kao i njihovog odgovora na ekstremne vremenske uvjete, nužno je kako bi se shvatila kompleksnost utjecaja klimatskih promjena na ranjivi sektor poljoprivrede, za koji se predviđa da će biti jedan od onih koji će najviše stradati od posljedica klimatskih promjena.

Specifični ciljevi projekta su:

  • Utvrditi utjecaj ekstremnih oborina (poplave) na strukturu i funkcioniranje rizosfernog mikrobioma
  • Utvrditi utjecaj ekstremnih oborina (poplave) na razinu stresa kod modelne biljke
  • Utvrditi utjecaj ekstremnih oborina (poplave) na ponašanje i biorazgradivost pesticida
  • Utvrditi utjecaj ekstremnih oborina (poplave) na ponašanje bakterijske otpornosti na antibiotike
  • Izolirati i uzgojiti mikroorganizme adaptirane na ekstremne oborine (poplave)
  • Utvrditi utjecaj ekstremnih oborina (poplave) na količinu makro- i mikroelemenata te teških metala u tlu i biljci

Partneri iz Hrvatske:

  • Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet
  • Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera Osijek

Izvor financiranja:

Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)

Trajanje projekta:

  1. svibnja 2020. godine – 4. svibnja 2023.

Mrežna stranica:

https://perspire.eu/

Kontakti:

Ines.Petric@irb.hr

Amra.Sarunovic@irb.hr

Podijeli: