APPLERESIST – Genetska otpornost jabuke na toplinski i sušni stres uz formiranje preporučenog sortimenta za proizvodna području kontinentalne Hrvatske

Cilj projekta je povećati prilagodljivost i smanjiti ranjivost hrvatske poljoprivrede vezano uz utjecaj klimatskih promjena na proizvodnju jabuke kroz prijedlog sortimenta za proizvodna područja kontinentalne Hrvatske. Projektom se želi pozitivno utjecati na: minimaliziranje šteta u poljoprivredi uvjetovanih klimatskim promjenama i iskorištavanje potencijalno pozitivnih utjecaja klimatskih promjena.

Specifični ciljevi projekta su:

  • Uspostava pokušališta FAZOS – Osijek
  • Nadogradanja postojećeg sustava na pokušalištu HAPIH – Donja Zelina
  • Definiranje kriterija za odabir sorti za ispitivanje
  • Provedba istraživanja

Partneri iz Hrvatske:

  • Hrvatska agencija za poljoprivredu i hranu (HAPIH)

Izvor financiranja:

Europskog fonda za regionalni razvoj (EFRR)

Trajanje projekta:

  1. travnja 2020. – 1. travnja 2023.

Mrežna stranica:

http://www.fazos.unios.hr/hr/znanost-i-istrazivanje/projekti/znanstveni/APPLERESIST//

Kontakti:

kzmaic@fazos.hr

tvinkovic@fazos.hr

Podijeli: