VODIME – Vode Imotske krajine

U sklopu projekta provest će se primijenjeno istraživanje čija je okosnica kontinuirano praćenje kvalitete i količine vode, klimatskih parametara te modeliranje hidrogeološkog sustava šireg obuhvata Imotskog polja. Na temelju prikupljenih podataka i modela analizirat će se utjecaj klimatskih promjena na vodne resurse, ocijenit će se razina štetnih utjecaja klimatskih promjena na sektor poljoprivrede te njegova ranjivost u smislu utvrđivanja najpogođenijih poljoprivrednih kultura, ispitati će se iskoristivost hidroenergetskih potencijala, kao i mogućnosti primjene obnovljivih izvora energije u Imotskom polju te iskorištenje iste u svrhu hibridnog reverzibilnog postrojenja. Prikupljeni podaci služit će i za analizu utjecaja klimatskih promjena na turizam, koji je perspektivan sektor gospodarstva područja.

Partneri iz Hrvatske:

  • Prirodoslovno – matematički fakultet, Sveučilište u Zagrebu
  • Fakultet elektrotehnike i računarstva, Sveučilište u Zagrebu
  • Sveučilište u Zadru

Izvor financiranja:

Europskog fonda za regionalni razvoj (EFRR)

Trajanje projekta:

1. lipnja 2020. – 01. lipnja 2023.

Mrežna stranica:

https://vodime.eu/

Kontakt:

ivo.andric@gradst.hr

Podijeli: