WildBioAdapt – Divlje biljne vrste u funkciji prilagodbe poljoprivrede i turizmanklimatskim promjenama

Cilj projekta je ojačati znanstvena istraživanja koja se mogu koristit za očuvanje bioraznolikosti odabranih divljih biljnih vrsta na hrvatskom obalnom i otočnom prostoru a koje se mogu introducirati u poljoprivrednu proizvodnju te dodatno marketinški valorizirati i formirati nove turističke proizvode u vidu gastronomske ponude. Fokus istraživanja je na divljim biljnim vrstama čija  ugroženost najvećim dijelom proizlazi iz specifičnosti staništa na kojem rastu, veće i manje prilagodljivosti promjenama okolišnih uvjeta i staništa. Odabrano je nekoliko vrsta koje svojom hranjivom vrijednošću mogu konkurirati komercijalno uzgajanom povrću poput portulaka, oštrolisne šparoge, medvjeđeg luka, obalnog petrovca i običnog komorača. Sinergijom poljoprivrednog i turističkog sektora omogućit će se održivost atraktivnosti turističkog proizvoda u području osjetljivom na klimatske promjene uz ekološko očuvanje i vizualni identitet destinacije uz održivost proizvodnje hrane i diverzifikacije gastronomske ponude.

Partneri iz Hrvatske:

  • Institut za poljoprivredu i turizam u Poreču

Izvor financiranja:

Europskog fonda za regionalni razvoj (EFRR)

Trajanje projekta:

  1. – 2023.

Mrežna stranica:

https://www.wildbioadapt.eu/

Kontakti:

metinger@iv.hr

dean@iptpo.hr

Podijeli: