Osiguranje električne energije u slučaju klimatskih ekstrema i prirodnih katastrofa

Cilj projekta je osiguranje prilagodbe klimatskim promjenama što je jedan od glavnih aspekata budućeg održivog razvoja. Provodeći primijenjena istraživanja, u okviru ovoga projekta razvit će se energetska jezgra mobilnih i stacionarnih sustava u slučaju nužde na temelju korištenja sunčeve energije i vodika. Svrha takvih sustava  je osiguranje opskrbe energije u kriznim situacijama koje nastaju kao posljedica klimatskih ekstremnih događaja kraćeg vremenskog trajanja od dan/dva do tjedan/dva. Težište je na održavanju rada mikromreže za slučaj zatajenja, odnosno ispada glavne mreže, bez obzira jesu li uzrok oštečeni vodovi od vjetra, uništene trafostanice od munje, poplave, visoke temperature ili preopterećenja potrebama korisnika kao što je to hlađenje ljeti. Projekt je strateški orijentiran prema četiri ranjiva područja: energetici, turizmu, hidrologiji i vodnim resursima, te poljoprivredi.

Izvor financiranja:

Europskog fonda za regionalni razvoj (EFRR)

Trajanje projekta:

17. veljače 2020. godine – 17. svibnja 2023.

Kontakt:

ankica.kovac@fsb.hr

Podijeli: