CO-EVOLVE – Promicanje ko-evolucije ljudskih aktivnosti i prirodnih sustava za razvoj održivog obalnog i pomorskog turizma

Cilj projekta je analizirati međuodnos ljudskih aktivnosti i prirodnih sustava u turističkim obalnim područjima, usmjeravajući daljnji održivi razvoj turističkih odredišta na temelju smjernica ICZM/MSP. Prijetnje i mogućnosti za ko-evoluciju razmatrat će se na razni Mediterana, na temelju postojećih studija i novih analiza. Na lokalnoj razini će se izraditi integrirani planovi i aktivnosti upravljanja pilot područjima na principima integracije obale, zaštite i upravljanja obalom.

Partneri iz Hrvatske:

  • Javna ustanova RERA SD za koordinaciju i razvoj Splitsko-dalmatinske županije
  • Regionalna razvojna agencija Dubrovačko-neretvanske županije DUNEA

Izvor financiranja: Program transnacionalne suradnje Interreg V-B Mediteran 2014. – 2020.
Trajanje projekta: rujan 2016. – kolovoz 2019.
Mrežna stranica: https://co-evolve.interreg-med.eu/

Podijeli: