PROLINE-CE – Učinkovite prakse upravljanja prenamjene zemljišta integrirajući zaštitu vodnih resursa i nestrukturna iskustva ublažavanja poplava

Cilj projekta je kroz razvoj održivih mjera korištenja zemljišta i upravljanja zemljištem ublažiti i smanjiti suše i poplave uzimajući u obzir klimatske promjene. Predložene nove mjere su implementirane i testirane na odabranim pilot područjima u EU. U Hrvatskoj će Zavod za hidrogeologiju i inženjersku geologiju Hrvatskog geološkog instituta mjere zaštite testirati na dva pilot područja u južnoj Dalmaciji.U sklopu projekta će se provesti analiza postojećeg stanja te izraditi katalog najboljih mjera zaštite pitke vode na transnacionalnoj razini.

Partneri iz Hrvatske:

  • Hrvatske vode
  • Hrvatski geološki institut

Izvor financiranja: Program transnacionalne suradnje Interreg Središnja Europa 2014. – 2020.
Trajanje projekta: srpanj 2016. – lipanj 2019.
Mrežna stranica: https://www.interreg-central.eu/Content.Node/PROLINE-CE.html

Podijeli: