FRISCO1 – Prekogranično usklađeno slovensko-hrvatsko smanjenje rizika od poplava 1 – negrađevinske mjere

Strateški projekt usmjeren na smanjenje rizika od poplava na prekograničnim slivovima Dragonje, Kupe, Sutle, Bregane i dijelovima prekograničnih slivova Drave i Mure, koji se provodi u okviru Programa prekogranične suradnje INTERREG VA Slovenija – Hrvatska za razdoblje 2014-2020. Vrijednost projekta je 3.782.354,20 eura.

FRISCO1 se odnosi na ne-građevinske mjere za smanjenje rizika od poplava i unapređenje sustava upravljanja rizicima od poplava. Unaprjeđeno i prekogranično usklađeno kartiranje rizika od poplava i izrada / unaprijeđenje prekograničnih modela prognoziranja poplava, osigurat će potrebne stručne podloge i dokumentaciju za prijedlog i odabir prekogranično usklađenih građevinskih mjera za smanjenje rizika od poplava, koje će se provoditi u drugoj fazi projekta FRISCO, tj. kroz projekt FRISCO2, predviđen za provedbu na prekograničnim slivovima Kupe, Sutle, Drave i Mure.

Partneri iz Hrvatske:

  • Državni hidrometeorološki zavod
  • Hrvatske vode
  • Državna uprava za spašavanje

Izvor financiranja: Program prekogranične suradnje Interreg V-A Slovenija – Hrvatska 2014. – 2020.
Trajanje projekta: travanj 2016. – travanj 2019.
Mrežna stranica: https://frisco-project.eu/hr/

Podijeli: