Projekt KLIMA – Proizvodnja hrane, biokompozita i biogoriva iz žitarica u kružnom biogospodarstvu

Projekt obuhvaća primijenjena istraživanja ispravnih agrotehničkih mjera za stare i nove sorte pšenice i ječma te hibride kukuruza kako bi se utvrdili optimalni omjeri između zrna i biomase kao i prisutnost mikotoksina. Uz kvantitet, odredit će se kvaliteta zrna žitarica za prehranu i ishranu, kao i sekvestracija ugljika u tlo i biljku te kvaliteta biomase za biokompozite, biofiltere, bioetanol druge generacije te kruta biogoriva iz ostataka proizvodnje. Iskorištavanjem ostataka, potencijalni otpad postat će sirovina i zatvorit će se proces kružnog biogospodarstva. Nova znanja će se transferirati dionicima ranjivih sektora i podići svijest šire javnosti o mogućnostima ublažavanja negativnih utjecaja klimatskih promjena.

Partneri iz Hrvatske:

  • Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet
  • Tekstilno tehnološki fakultet

Izvor financiranja:

Europskog fonda za regionalni razvoj (EFRR)

Trajanje projekta:

1. rujna 2019. – 1. lipnja 2023.

Mrežna stranica:

https://projekt-klima.eu/

Kontakt:

info@unizd.hr

Podijeli: