MEMORIE – Mjere prilagodbe klimatskim promjenama za održivo upravljanje prirodnim resursima

Cilj projekta je doprinijeti rješavanju problema nedostatka podataka i istraživačkih radova o utjecaju, ranjivosti, otpornosti i mogućnosti prilagodbe na klimatske promjene u 3 ranjiva sektora čiji su temelji prirodni resursi (Šumarstvo, Prirodni ekosustavi i Bioraznolikost i Poljoprivreda), sukladno Sedmom nacionalnom izvješću. U sklopu projekta surađivat će istraživačke institucije putem primijenjenih istraživanja u ranjivim sektorima (Šumarstvo, Prirodni ekosustavi i bioraznolikost, Poljoprivreda) te predložiti 10 mjera prilagodbe klimatskim promjenama za realne dionike.

Partneri iz Hrvatske:

  • Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet
  • Prirodoslovno-matematički fakultet

Izvor financiranja:

Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)

Trajanje projekta:

  1. siječnja 2020. – 31. prosinca 2022.
Podijeli: