KLIMOD – Računalni model strujanja, poplavljivanja i širenja onečišćenja u rijekama i obalnim morskim područjima

Cilj projekta je razvoj računalnog modela za učinkovito superračunalno modeliranje strujanja i širenja onečišćenja u otvorenim vodotocima i obalnom morskom području, s prihvatom riječnih utoka, bujičnih utoka te industrijskih, kanalizacijskih i drugih ispusta u obalno morsko područje, uz istodobni razvoj predikcijskog modela mikrobiološkog onečišćenja baziranog na modelima umjetne inteligencije te integraciju modela širenja onečišćenja mikroplastikom.

Partneri iz Hrvatske:

  • Institut Ruđer Bošković
  • Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta u Zagrebu
  • Građevinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
  • Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci

Izvor financiranja:

Europskog fonda za regionalni razvoj (EFRR)

Trajanje projekta:

18. ožujka 2020. – 18. ožujka 2023.

Mrežna stranica:

https://klimod.uniri.hr/

Kontakt:

lado.kranjcevic@riteh.hr

Podijeli: