CARE – Klima jadranske regije u njenom globalnom kontekstu

Detektirati, modelirati i interpretirati meteorološke i oceanografske procese koji djeluju na klimatskoj vremenskoj skali na širem području Jadrana. Razviti metode i procjene utjecaja na ljudske aktivnosti i stanje okoliša. Projekt se temelji na mjerenim podacima te na klimatskom modeliranju prošlih podataka i projekciji budućih klimatskih promjena, a koristi suvremene metode analize i modeliranja podataka. Posebna je pažnja posvećena analizi suše, poplava i toplinskih valova, a istražen je i utjecaj klimatskih promjena na turizam. Dobivena polja na pravilnoj prostornoj mreži su referentni podaci za validaciju klimatskih modela i ulaz u sustave upozorenja na poplave.

Partneri iz Hrvatske:

• Geofizički odsjek Prirodoslovno-matematičkog fakulteta u Zagrebu
• Državni hidrometeorološki zavod (DHMZ)

Izvor financiranja: Hrvatska zaklada za znanost (HRZZ)

Trajanje projekta: srpnja 2014. – lipnja 2018. godine

Mrežna stranica: https://meteo.hr/istrazivanje.php?section=projekti&param=zavrseni_projekti&el=care

Kontakt:

prof. dr. sc. Mirko Orlić: orlic@irb.hr

Podijeli: