FRISCO 2.3 – Prekogranično usklađeno smanjenje rizika od poplava 2.3 – strukturne mjere na slivovima Drave i Kupe/Kolpe

Riječ je o četvrtom i posljednjem strateškom projektu u okviru Programa suradnje Interreg V-A Slovenija-Hrvatska. U okviru Programa suradnje Interreg V-A Slovenija – Hrvatska time je ugovoreno 100 % raspoloživih sredstava, što ga čini jednim od najuspješnijih programa na razini EU. Projektom FRISCO 2.3 planira se rekonstrukcija nasipa Otok Virje – Brezje (Hrvatska) i rekonstrukcija kanala na desnoj obali rijeke Drave kod naselja Mala Vas (Slovenija) te na rijeci Kupi rekonstrukcija i nadogradnja zaštitnog zida (Hrvatska) i rekonstrukcija i nadogradnja zaštitnog zida u Kuželju (Slovenija). Ukupna vrijednost sufinanciranja projekta je 3.339.872,78 eura.

Partneri na projektu:

Hrvatske vode
Direkcija Republike Slovenije za vode

Izvor financiranja: Programa suradnje INTERREG V-A Slovenija – Hrvatska 2014. – 2020.

Trajanje projekta: 1. travnja 2020. – 30. rujna 2021.

Mrežna stranica: http://www.si-hr.eu/en2/projects/approved-projects-2/

Podijeli: