FRISCO 2.2 – Prekogranično usklađeno smanjenje rizika od poplava 2.2 – građevinske mjere na slivu rijeke Mure

Cilj projekta je rekonstrukcija nasipa Sveti Martin na Muri (Hrvatska) i rekonstrukcija nasipa Mura (Benica) – Ledava (Slovenija). Građevnim mjerama koje će biti provedene u okviru ovoga projekta smanjit će se poplavna ugroženost kroz rekonstrukciju nasipa Sveti Martin na Muri, na hrvatskoj strani i izgradnju visokovodnog nasipa kod Benice, na slovenskoj strani rijeke Mure. Ukupna vrijednost projekta je 2.995.195,19 eura.

Partneri na projektu:

Direkcija Republike Slovenije za vode
Hrvatske vode

Izvor financiranja: Programa suradnje INTERREG V-A Slovenija – Hrvatska 2014. – 2020.

Trajanje projekta: 1. rujna 2018. – 31. kolovoza 2020.

Mrežna stranica: http://www.si-hr.eu/en2/map/frisco-2-2/

Podijeli: