FRISCO 2.1 – Prekogranično usklađeno smanjenje rizika od poplava 2.1 – Modernizacija i nadgradnja brane Vonarje

Riječ je o zajedničkom hrvatsko-slovenskom projektu koji je usmjeren na smanjenje rizika od poplava na prekograničnim slivovima Dragonje, Kupe, Sutle, Bregane i dijelovima prekograničnih slivova Drave i Mure koji se provodi u okviru Programa prekogranične suradnje INTERREG VA Slovenija – Hrvatska za razdoblje 2014-2020. Ukupna vrijednost projekta je 1.678.525,00 eura. Projekt FRISCO 2.1 je nastavak zajedničkog rada i sinergije projektnih partnera u Projektu FRISCO 1 (negrađevinske mjere) i drugih značajnih projekata u Sloveniji i Hrvatskoj.

Projektom je uspješno završena modernizacija i nadgradnja brane Vonarje te je time omogućeno smanjenje rizika od poplava u općinama nizvodno, s obje strane granice. Korištenjem rezultata ostvarenih kroz projekt FRISCO 1 (npr. unaprijeđeni prognostički model, unaprijeđeni hidraulički model i sl.) omogućeno je optimizirano upravljanje branom Vonarje.

Partneri na projektu:

Direkcija Republike Slovenije za vode
Hrvatske vode

Izvor financiranja: Europski fond za regionalni razvoj u okviru Europske prekogranične suradnje INTERREG VA Slovenija-Hrvatska 2014. – 2020.

Trajanje projekta: 1. prosinca 2017. – 30. studenog 2019.

Mrežna stranica: https://frisco21-project.eu/hr/

Podijeli: