AGROEKOTEH – Optimizacija gospodarenja tlom i prilagodba agroekosustava i agrotehničkih mjera klimatskim promjenama

Cilj projekta je povećati prilagodljivost i smanjiti ranjivost hrvatske poljoprivrede vezano uz utjecaj klimatskih promjena na plodnost i kvalitetu tla kroz prijedlog agro-tehničkih mjera te jačanje kapaciteta za prilagodbu na području Istočno panonske i Središnje panonske podregije. Projektom se želi pozitivno utjecati na: a) minimaliziranje šteta u poljoprivredi uvjetovanih klimatskim promjenama; b) povećanje elastičnosti agroekosustava, tj. sposobnosti oporavka od negativnih učinaka klimatskih promjena; i c) iskorištavanje potencijalno pozitivnih utjecaja klimatskih promjena. Specifični ciljevi projekta su:

  • Praćenje stanja plodnosti tla i usporedbu agrokemijskih pokazatelja za period 2005-2020. i 2006.-2021.
  • Trajno praćenje fizikalnih i kemijskih procesa u tlu na postojećim monitoring postajama nakon ciklusa od 9 godina.
  • Ispitivanja agronomske učinkovitosti agrotehničkih mjera prilagodbe i optimizacije organske i mineralne gnojidbe i navodnjavanja Provedbom vegetacijskih pokusa u kontroliranim i poljskim uvjetima.
  • Istraživanje utjecaja agrotehničkih mjera na obogaćivanje tla organskom tvari (humusom).

Partneri iz Hrvatske:

  • Fakultet agrobiotehničkih znanosti

Izvor financiranja:

Europskog fonda za regionalni razvoj (EFRR)

Trajanje projekta:

1. veljače 2020. – 31. svibnja 2023.

Mrežna stranica:

https://www.hapih.hr/projekti/agroekoteh/

Kontakt:

ured.ravnatelja@hapih.hr

Podijeli: