Projekti kojima su dodijeljena bespovratna sredstva u sklopu poziva „Shema za jačanje primijenjenih istraživanja za mjere prilagodbe klimatskim promjenama“

Iz Operativnog programa “Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.”u razdoblju od 23. rujna 2019. do 31. ožujka 2020. godine trajao je otvoreni poziv za dostavu projektnih prijedloga „Shema za jačanje primijenjenih istraživanja za mjere prilagodbe klimatskim promjenama – KK.05.1.1.02“, za dodjelu bespovratnih sredstava projektima kojima se provode primijenjena istraživanja za mjere prilagodbe klimatskim promjenama. Pozivom se nastojalo potaknuti poboljšanje kvalitete i raspoloživosti podataka iz područja klime, jačanjem znanstvenih istraživanja o mogućnostima prilagodbe klimatskim promjenama u Republici Hrvatskoj. Cilj Poziva, koji je u nadležnosti Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja, je pružiti potporu provedbi primijenjenih istraživanja za mjere prilagodbe klimatskim promjenama u ranjivim sektorima (hidrologija, upravljanje vodnim i morskim resursima, poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo, prirodni ekosustavi i bioraznolikost, energetika, turizam i zdravstvo) i/ili transverzalnim sektorima (prostorno planiranje i upravljanje obalnim područjem, upravljanje rizicima). U okviru ovog Poziva ukupan raspoloživ iznos bespovratnih sredstava iz Europskog fonda za regionalni razvoj za dodjelu bio je 75.000.000,00 HRK. Najniži iznos koji je mogao biti dodijeljen za financiranje prihvatljivog pojedinačnog projektnog prijedloga u sklopu ovog Poziva bio je 200.000,00 HRK, a najviši 3.000.000,00 HRK. Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja je osiguralo 15% nacionalne komponente financiranja preko Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost u iznosu od 13.000.000,00 HRK. U tablici su prikazani projekti na kojima su korisnici potpisali Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava.

 

Podijeli: