DeltaSal – Napredni sustav motrenja agroekosustava u riziku od zaslanjivanja i onečišćenja

Cilj projekta je prikupljati prostorno i vremenski artikulirane podatke o kvaliteti vode i tla multisenzorskim učestalim motrenjem za predviđanje procesa i predlaganje rješenja za upravljanje sustavom u riziku od zaslanjenja i onečišćenja. Projektom će se razviti i primijenit napredni sustav praćenja, predviđanja i izvješćivanja o stanju ekosustava riječne doline koji se dominantno koristi za poljoprivredu. Referentna lokacija je delta Neretve zbog različitosti ekoloških zona koje se izmjenjuju u prostoru, različitog načina i intenziteta korištenja, uključujući površinske vodotoke unutar riječne delte, krške vodonosnike i podzemnu vodu, poljoprivredno zemljište različitog intenziteta uređenosti, zaštićena močvarna staništa i priobalno more.

Partneri iz Hrvatske:

  • Institut Ruđer Bošković
  • Hrvatski geološki institut
  • Sveučilište u Zagrebu Fakultet elektrotehnike i računarstva
  • Sveučilište u Zagrebu Građevinski fakultet

Izvor financiranja:

Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)

Trajanje projekta:

siječnja 2020. – siječnja 2023.

Mrežna stranica:

https://deltasal.hr/

Kontakt:

mzovko@agr.hr

Podijeli: