Aquadapt – Aquaculture adaptation to climate change

Program AQUADAPT  bavi se načinom na koji bi se sektor akvakulture u kontinentalnoj jugoistočnoj Aziji mogao prilagoditi klimatskim promjenama i istovremenom biti održiv.

Poveznica: AQUADAPT