Prvi plan integralnog upravljanja obalnim područjem u Hrvatskoj

Šibensko-kninska županija prva je u Hrvatskoj donijela Plan integralnog upravljanja obalnim područjem te postavila odličan primjer svim županijama u regiji.

Obalni plan izrađen je u okviru projekta „Integracija učinaka klimatske varijabilnosti i promjena u nacionalne strategije za primjenu Protokola o integralnom upravljanju obalnim područjima” i dio je projektnih aktivnosti Centra za regionalne aktivnosti Programa prioritetnih akcija (PAP/RAC) koji djeluje pri Mediteranskom akcijskom planu (MAP).

Jedna od zadaća PAP/RAC−a je pružanje tehničke pomoći sredozemnim zemljama u provođenju Protokola o integralnom upravljanju obalnim područjima. Protokol je prvi međunarodni pravni dokument koji uvodi obvezu integralnog upravljanja obalnim područjem. Do danas ga je ratificirala Europska unija i dvanaest zemalja, uključujući Republiku Hrvatsku (NN 8/2012), čime su njegove odredbe postale međunarodne obveze.

Osim što je Obalni plan Šibensko-Kninske županije jedan od prvih planova takve vrste koji se izradio po zahtjevima Protokola, on je poseban i po tome što se bavi prilagodbom na klimatsku varijabilnost i promjene u obalnom području. Njime se predlaže niz mjera ublažavanja za svako naselje Županije. a odnose se na kvalitetu izgrađenog okoliša, očuvanje krajobraznih vrijednosti, osiguranje racionalne potrošnje obalnog područja i jačanje sustava prostornog planiranja.

Obalno područje Šibensko-Kninske županije, a posebno širi prostor grada Šibenika, spada u tzv. „vruće točke” kada govorimo o posljedicama klimatskih promjena. Procijenjeno je da će očekivano podizanje razine mora do kraja stoljeća imati negativan učinak na područje Šibensko-Kninske županije koje karakterizira visoka obalna razvedenost, a značajno je zbog ukupnog bogatstva vodnih resursa sliva rijeke Krke, posebno zaštićenih i osjetljivih obalnih ekosustava i područja koji su od nacionalnog značaja.

Plan integralnog upravljanja obalnim područjem Šibensko−Kninske županije je pokazni primjer uspješnog integriranja teme prilagodbe klimatskim promjenama u upravljanje obalnim područjem.

Dokumente možete preuzeti na poveznicama: Plan integralnog upravljanja obalnim područjem (IUOP) Šibensko−Kninske županije i karte.