Studija i strategija razvoja zelene infrastrukture grada Siska

Vizija zelene infrastrukture grada Siska je stvaranje višestrukih multifunkcionalnih otvorenih prostora kako bi se povećala kvaliteta boravka na otvorenom, bioraznolikost te smanjio utjecaj klimatskih promjena. Osnovni zadatak studije je ostvarivanje temelja za izradu Strategije zelene infrastrukture grada Siska kroz sljedeća ciljeve:

  • Prepoznati postojeće elemente zelene infrastrukture te njihove čimbenike
  • Integralno vrednovati i procijeniti snagu integriteta postojećih elemenata zelene infrastrukture
  • Vrednovati ekološke boravišne, ambijentalne i rekreacijske potencijale krajobraza vodotoka, industrijskih te poljoprivrednih krajobraza kao resursa za razvoj zelene infrastrukture.

Radni postupak obuhvaćao je kombinirani kabinetski i terenski rad, te konzultacije s užom radnom skupinom. Analiza ukazuje na činjenicu kako je grad Sisak karakterističan po višestrukim, ali neiskorištenim potencijalima za razvoj ZI.

Više informacija: Studija i strategija ZI grada Siska

Izvor fotografije: Grad Sisak