Uređenje obalnog pojasa Vodice-Srima-Prvić (Plaža Punta–Bristak)

Plaža Vodice je primjer uređenja obalnog područja u koji su integrirane mjere za prilagodbu klimatskim promjenama te je kao takva predstavljena i na konferenciji u sklopu EU projekta CO-EVOLVE. Infrastrukturom se osigurava veća otpornost na nepovoljne posljedice klimatskih promjena, primarno na poplave i eroziju obale.

Više informacija: Strategija razvoja Grada Vodica