EU-CIRCLE – Europski okvir za jačanje otpornosti kritične infrastrukture na klimatske promjene

EU-CIRCLE – Europski okvir za jačanje otpornosti kritične infrastrukture na klimatske promjene

Cilj projekta je razvijanje metodologije potrebne za dokumentiranje, praćenje i prognozu učinaka vremenskih i klimatskih ekstremnih događaja na kritičnu infrastrukturu. Uloga Državnog hidrometeorološkog zavoda (DHMZ) bila je analizirati i prilagoditi dostupne rezultate različitih tipova klimatskih informacija (globalni i regionalni klimatski modeli, regionalni i lokalni modeli za ekstremne vremenske događaje, dostupni skupovi mjerenja).

Partneri iz Hrvatske:

• Državni hidrometeorološki zavod (DHMZ)
• Veleučilište Velika Gorica
• Državna uprava za zaštitu i spašavanje (DUZS)

Izvor financiranja: program Obzor2020

Trajanje projekta: lipnja 2015. – svibnja 2018. godine

Mrežna stranica: http://www.eu-circle.eu/

Kontakt:

dr. sc. Branka Ivančan-Picek: branka.ivancan-picek@cirus.dhz.hr