HOLISTIC – Holistički model integralne zaštite od šumskih požara

HOLISTIC – Holistički model integralne zaštite od šumskih požara

Cilj projekta je prevencija i ublažavanje šteta od prirodnih rizika, s posebnim naglaskom na rizike od požara i potresa poboljšanjem, promicanjem i jačanjem institucionalnih kapaciteta u provedbi politika i aktivnosti radi smanjenja uzroka i potencijalnog početka prirodnih nepogoda kao i poboljšanja spremnosti na reagiranje i intervenciju te smanjenja šteta na područjima jadranskih regija. Plan je u sklopu projekta razviti zajedničke smjernice i standardne postupke za unapređenje politika i institucionalno unapređenje, zakonodavne i institucionalne propise, kodove za upravljanje prevencijom i postupke u domeni održive zaštite od požara i prevencije požara te za zaštitu javnih i povijesnih zgrada od potresa. Plan u sklopu projekta je i razviti modele sustava praćenja, nadzora i ranog upozorenja na izbijanje požara; životnog ciklusa šume; kampanje neizravne prevencije; prediktivnih modela i algoritama zaštite od požara; inspekcija i nadzor seizmičke osjetljivosti zgrada u stvarnom vremenu. Ukupna vrijednost projekta je 9.363.801,29 EUR.

Partneri iz Hrvatske:

  • Splitsko-dalmatinska županija
  • Hrvatski šumarski institut,
  • Hrvatska vatrogasna zajednica,
  • Šibensko-kninska županija,
  • Zadarska županija, Istarska županija

Izvor financiranja: IPA Adriatic Program prekogranične suradnje

Trajanje projekta: listopad 2013. – prosinac 2016. godine

Mrežna stranica: https://www.sumins.hr/projekti/holisticki-model-integralne-zastite-od-sumskih-pozara-holistic/

Kontakt:

Dr. sc. Dijana Vuletić

E-mail: dijanav@sumins.hr