Plazmonički alternativni materijali za konverziju solarne energije

Plazmonički alternativni materijali za konverziju solarne energije

Cilj projekta je povećati učinkovitost pretvorbe sunčeve energije iskorištavanjem plazmoničkih svojstava širokodostupnih materijala poput aluminija i bakra, te njihovih legura sa srebrom i zlatom. Loša svojstva tih materijala za određene plazmoničke primjene poput vođenja valova i senzora mogu biti zaobiđena pretvorbom sunčeve energije. Navedeni materijali će biti nano-strukturirani korištenjem metoda tankih slojeva i post-depozicijskih tehnika koje su pogodne za niske cijene i masovnu proizvodnju budućih sustava. Potencijalne prednosti i ograničenja tih materijala će se istražiti korištenjem elektrodinamičkih i ab-initio simulacija, te verificirane izradom i karakterizacijom uzoraka. Metalne nano-strukture će biti optimizirane za specifične sustave pretvorbe sunčeve energije. Naročito ćemo se fokusirati na cijepanje vode i generiranje vodene pare kao reprezentativnih primjera pretvorbe sunčeve energije na velikim i malim skalama. Uspješno ostvarenje projektnih ciljeva će podići potencijal plazmonike iznad nivoa demonstracije i započeti put njezine uspješne implementacije u stvarnim industrijskim primjenama učinkovitog iskorištavanja sunčevog svjetla. Ukupan iznos projekta je 1.074.000,00 HRK.

Izvor financiranja: Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja

Trajanje projekta: 1. lipnja 2017. godine – 31. svibnja 2019. godine

Mrežna stranica: https://www.irb.hr/Zavodi/Zavod-za-fiziku-materijala/Laboratorij-za-optiku-i-opticke-tanke-slojeve/Projekti/Plazmonicki-alternativni-materijali-za-konverziju-solarne-energije

Kontakt:

Jordi Sancho Parramon – Jordi.Sancho.Parramon@irb.hr

tel.: +385 1 4571247