Plazmonički alternativni materijali za konverziju solarne energije

Plazmonički alternativni materijali za konverziju solarne energije

Plazmonički alternativni materijali za konverziju solarne energije

Cilj projekta je povećati učinkovitost pretvorbe sunčeve energije iskorištavanjem plazmoničkih svojstava širokodostupnih materijala poput aluminija i bakra, te njihovih legura sa srebrom i zlatom. Loša svojstva tih materijala za određene plazmoničke primjene poput vođenja valova i senzora mogu biti zaobiđena pretvorbom sunčeve energije. Navedeni materijali će biti nano-strukturirani korištenjem metoda tankih slojeva i post-depozicijskih tehnika koje su pogodne za niske cijene i masovnu proizvodnju budućih sustava. Potencijalne prednosti i ograničenja tih materijala će se istražiti korištenjem elektrodinamičkih i ab-initio simulacija, te verificirane izradom i karakterizacijom uzoraka. Metalne nano-strukture će biti optimizirane za specifične sustave pretvorbe sunčeve energije. Naročito ćemo se fokusirati na cijepanje vode i generiranje vodene pare kao reprezentativnih primjera pretvorbe sunčeve energije na velikim i malim skalama. Uspješno ostvarenje projektnih ciljeva će podići potencijal plazmonike iznad nivoa demonstracije i započeti put njezine uspješne implementacije u stvarnim industrijskim primjenama učinkovitog iskorištavanja sunčevog svjetla. Ukupan iznos projekta je 1.074.000,00 HRK.

Izvor financiranja: Ministarstvo zaštite okoliša i energetike

Trajanje projekta: 1. lipnja 2017. godine – 31. svibnja 2019. godine

Mrežna stranica: https://www.irb.hr/Zavodi/Zavod-za-fiziku-materijala/Laboratorij-za-optiku-i-opticke-tanke-slojeve/Projekti/Plazmonicki-alternativni-materijali-za-konverziju-solarne-energije

Kontakt:

Jordi Sancho Parramon – Jordi.Sancho.Parramon@irb.hr

tel.: +385 1 4571247