METMONIC – Projekt modernizacije meteorološke motriteljske mreže u RH

METMONIC – Projekt modernizacije meteorološke motriteljske mreže u RH

Svrha METMONIC projekta uspostava je kvalitetnog sustava za prikupljanje reprezentativnih, visokokvalitetnih i pouzdanih podataka o stanju atmosfere i mora na čitavom području Republike Hrvatske. Taj sustav uključuje: automatske prizemne meteorološke postaje, oceanografske plutače i daljinske sustave mjerenja atmosfere na ukupno 450 postaja. Modernizacija meteorološke motriteljske mreže omogućit će kontinuirano praćenje vremena, klime i klimatskih promjena i unaprijedit će upozorenja na prirodne nepogode i katastrofe. Upozorenja omogućavaju djelovanje na smanjenje šteta od elementarnih nepogoda ili temperaturnih ekstrema. Svi mjereni podatci će biti javno dostupni na stranicama DHMZ-a te će služiti za daljnja istraživanja o klimatskim promjenama i njihovom utjecaju.

Partneri iz Hrvatske:

  • Državni hidrometeorološki zavod
  • Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU
  • Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja
  • Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost

Izvor financiranja:

  • Europski fond za regionalni razvoj (EFRR) 85 %
  • Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (FZOEU) 15 %

Trajanje projekta: 01.10.2017. – 30.09.2021.

Više informacija: DHMZ

Kontakt: