VEPAR – Projekt unaprjeđenja negrađevinskih mjera upravljanja rizicima od poplava u Republici Hrvatskoj

VEPAR – Projekt unaprjeđenja negrađevinskih mjera upravljanja rizicima od poplava u Republici Hrvatskoj

Svrha projekta je unaprjeđenje negrađevinskih mjera za upravljanje rizicima od poplava koje su u nadležnosti Hrvatskih voda i DHMZ-a. Ciljani rezultat je smanjeni rizik od poplava u RH, uz druge pozitivne rezultate vezane na unaprjeđenje u praćenju, analizama i nalaženju optimalnih rješenja za održivo upravljanje vodama, vodnim okolišem i rizicima od poplava u RH. Kroz provedbu projekt će se osigurati kvalitetni podatci, modernizirati i dograditi mreža hidroloških mjernih postaja, izradit će se ili poboljšati modeli i studije upravljanja rizicima od poplava te nabaviti potrebna oprema za učinkovitiju operativnu obranu od poplava.

Partneri iz Hrvatske:

  • Državni hidrometeorološki zavod
  • Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU
  • Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja
  • Hrvatske vode

Izvor financiranja: Europski fond za regionalni razvoj

Trajanje projekta: 06.09.2019. – 05.09.2023.

Više informacija: DHMZ

Kontakt: