Objava rezultata e-natječaja za najbolju fotografiju: Kroz objektiv proviri i prilagodbu nam uokviri!

Povjerenstvo se vodilo određenim kriterijima kako bi odabrao najbolju fotografiju koja prikazuje utjecaj koji na naš život, okoliš i društvo imaju klimatske promjene:

  • da fotografija bude samoobjašnjavajuća u kontekstu klimatskih promjena
  • da fotografija bude kvalitetna
  • da fotografija prikazuje sektor u Republici Hrvatskoj koji je visoko ranjiv na klimatske promjene.

Odlukom povjerenstva za najbolju fotografiju odabrana je „Poplava“, autorice Vesne Špoljar koja je snimljena kraj mjesta Salvela, blizina Umaga, sjeverozapadna Istra 2016., kada su vinogradi poplavljeni obilnim kišama.

Poljoprivreda je prema Strategiji prilagodbe klimatskih promjena u Republici Hrvatskoj za razdoblje do 2040. godine s pogledom na 2070. godinu jedan od osam najranjivih sektora na klimatske promjene. Predviđa se da će sektor poljoprivrede pretrpjeti najveće štete od posljedica klimatskih promjena. Očekuje se da će se zbog klimatskih promjena do 2050. godine prinos trenutačnih poljoprivrednih kultura u Republici Hrvatskoj smanjiti za 3 – 8 % zbog sve duljih i češćih sušnih razdoblja, olujnog vjetra, poplava, tuča, požara, kao i sve veće ugroženost poljoprivrednih kultura od toplinskog stresa. To je sve jasno upozorenje vinogradarima, kao i voćarima i maslinarima da počnu s provedbom mjera prilagodbe klimatskim promjenama koji se mogu naći u navedenoj Strategiji prilagodbe.

Čestitamo pobjednici te je molimo da nam se javi na e-mail adresu prilagodba@prilagodba-klimi.hr kako bi se dogovorili oko preuzimanja nagrade – bona od 500 kuna u trgovini domaćih lokalnih proizvoda.

Pobjednička fotografija „Poplava“:

Fotografije koje su završile u završnom krugu ocjenjivanja su:

„Vodeno šetalište“, autor Vinko Pejić

Rijeka Drava se izlila iz korita u rujnu 2014. godine, šetalište i biciklistička staza Osijeka su pod vodom.

„Sibirska zima“, autor Vinko Pejić
Sante leda plutaju rijekom Drave kod Osijeka, tijekom siječnja 2017. godine, bila je to najhladnija zima ovog stoljeća -27°C.

„Snijeg na procvjetaloj trešnji, autorica Korana Vučinić Bračić

Brljansko jezero, 04.06.2021.

„Akumulacijsko jezero Platak 2“, autor Dario Dorčić
Jezero služi za akumulaciju oborinskih voda, za proizvodnju snijega u sezoni kada ponestaje prirodnog snijega, a također i za manje sportove na vodi npr. male regate jedrilica poznata kao “Mala fiumanka”. Fotografija je nastala 09/2020.