MACCRO – Ublažavanje negativnih utjecaja klimatskih promjena na obradu voda površinskih akumulacija pri dobivanju vode za ljudsku potrošnju flokulacijom i ozoniranjem

Cilj projekta je zajedničkim istraživanjem izraditi prijedloge prilagodbe klimatskim promjenama za javne isporučitelje vodnih usluga. Tijekom projekta će se provoditi istraživanje na vodi površinske akumulacije Butoniga koja se koristi kao izvor vode za ljudsku potrošnju. Jezero Butoniga je najveća akumulacija koja se koristi kao izvor vode za ljudsku potrošnju u Republici Hrvatskoj koja opskrbljuje vodom za ljudsku potrošnju južni dio istarskog poluotoka. Zbog utjecaja klimatskih promjena koje utječu na promjena u temperaturi površinskih voda te smanjenja oborina i otjecanja površinskih voda, uređaji koji obrađuju vodu za ljudsku potrošnju morat će se prilagoditi negativnim promjenama kvalitete sirove vode koju obrađuju.

Partneri iz Hrvatske:

Prehrambeno-biotehnološki fakultet

Izvor financiranja:

Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)

Mrežna stranica:

https://maccro.hzjz.hr/

Kontakt:

https://maccro.hzjz.hr/kontakt/

Podijeli: